Wizyta Generała w roku 1938.

Jedno z wydarzeń, które zapadły w pamieci osadników z 1938 roku to wizyta w Osadzie Sienkiewicze generała Mariana Żegoty-Januszajtisa (według informacji najnowszych jakie posiadam to kadr z Generałem przedstawia wizytę Osadników ui Pana Generała w jego majątku w Szyłach).

Zainteresowanym polecam również pokaz slajdów rodziny Pana generała:

http://www.fotohistoria.pl/main.php?g2_view=slideshow.Slideshow&g2_itemId=277800

Pan generał, z wykształcenia inżynier rolnictwa,  po wojnie bolszewickiej również został osadnikiem (we wsi Szyły - również powiat krzemieneicki).

Jak powszechnie wiadomo Pan generał dowodził w okresie wojny z bolszewikami 12 Dywizją Piechoty w skład, której wchodził m.in. 12 Kresowy Pułk Altylerii Lekkiej.

Czy wszyscy osadnicy z osady wojskowej Sienkiewicze służyli w tej jednostce? Pozostaje niewiadomą.

Łatwiej sprawdzić losy oficerów bo ich wykazy i przydziały są bardziej popularne w internecie.

Na pewno służył w tej jednostce ppor Abstorski Artur, a prawdopodobnie i mój dziadek kan Józef Piksa, który we Włoszech zgłosił się na ochotnika do Armii Hallera.

We francji utworzono początkowo 1 Pułk Artylerii, który został następnie przemianowany na  6 Pułk Artylerii i brał w tej formie udział wojnie o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Rozkazem z dnia 1 maja 1919 tą właśnie jednostkę przemianowano na 12 PAP.

generał Marian Januszajtis

Generał Marian Januszatis

z wizytą w Osadzie Sienkiewicze 1938