Incydent w Jampolu

Przez pierwsze lata niepodległosci II RP to osadnicy wojskowi stali na strazy wschodnich granic zanim nie został sformowany Korpus Ochrony Pogranicza. Ale szczególnym zdarzeniem w nieduzej odleglosci od Sienkiewicz był tzw incydent jampolski https://pl.wikipedia.org/wiki/Incydent_w_Jampolu_(1925)