Ten artykuł to tylko informacja, ale pożytek tego może być niemały

Instytut Pamięci Narodowej jest wykonawcą ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku "O grobach weteranów walk o wolność i niepodległośc Polski.
Ustawa obejmuje zarówno groby weteranów walk o niepodległość znajdujące się na terytorium Polski  jak i te poza jej granicami.

Wpis do ewidencji dokonuje się na wniosek zainteresowanych (oósb fizycznych i osób prawnych) w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Centrali IPN w Warszawie lub w Oddziałowych Biurach Upamiętniania Walk i Męczeństwa

http://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/kontakty

Żaby ułatwić ten proces warto skorzystać z dostępnych na stronach IPN formularzy - wniosków

wniosek w wersji word

wniosek w wersji pdf

Wydaje się że to ostatnia chwila aby zadbać o pamięć na naszych najbliższych, którzy ryzykowali własnym życiem  za ojczyznę.

PS: Jeśli ktoś przesle informację skróconą jak we wniosku moglbyśmy utworzyć stronę we wspomnieniami zmarłych.

 

--------------------

Dotychczas wysłąłem dwa wnioski i jeden został już potwierdzony, ale w przygotowaniu mam kolejne, a w tym mieszkańców Sienkiewicz.

Pewien kłopot to skromna baza danych, ale zawsze cos się tam znajdzie.

Uwaga praktyczna to warto wnioski przesyłać na adres Oddziału IPN który zarządza danym rejonem gdzie znajduje się mogiła.

lp