Kaczmarczyk Bronisław (Bruno)

Jak zwykle co jakiś czas wyruszam na poszukiwanie śladów naszych osadniczych sąsiadów. Tym razem natrafiłem na nekrolog poświęcony Bronisławowi Kaczmarczykowi, który po II Wojnie Światowej, zdemobilizowany z Armiii Andersa, zamieszkał w Kanadzie. W jakiś czas potem dołoączyła do niego jego mama - Pani Kaczmarczykowa.

Odnaleziony nekrolog jest niezwyczajny i godny wspomnienia i pokazania ponieważ widać jak wielką troskę do swojej rodziny, tradycji i pochodzenia przykładaja ich dzieci i wnuczeta.

Nekrolog znaleziony na serwerze w Kanadzie