Nauczyciele w szkole w Osadzie Sienkiewicze.

W Sienkiewiczach była Szkoła Podstawowa czteroklasowa (od I do IV klasy), którą wybudowali sami osadnicy. W Zachajcach Wielkich była zorganizowana szkoła dla starszych uczniów.

W Sienkiewiczach do września 1939 roku pracowało dwoje nauczycieli. Pan Stanisław Wróblewski i Pani Berezowska.

Po II Wojnie Światowej Pan Wróblewski zamieszkał w Gdańsku Oliwie. Szukałem  informacji m in na gdańskich cmentarzach, ale tutaj pojawił się problem. Na Cmentarzu w Łostowicach pochowanych jest dwóch Stanisławów Wróblewskich urodzonych w 1902 roku.

Wiem od cioci Teresy, że syna Pana Wóblewskiego był redaktorem telewizyjnym i w latach 90-tych prowadził dość znany program publicystyczny, ale na tym dzisiaj moja wiedza się kończy.

Mamy fotografię z 1938 roku na której można zobaczyć Stanisława Wróblewskiego wraz z żoną. Obok niej - znajduje się nauczycielka Berezowska Waleria z mężem, który był wójtem w Białozórce (oboje zginęli z rąk UPA).

=======================================================================

A poniżej zdjęcie budowy szkoły ?

 

 

oraz otwarcie nowego budynku szkolnego w Sienkiewiczach?