Jan Nieczogłomski

Osadnik Jan Nieczogłomski, ponieważ urodził się w 1887 w Małopolsce, służbę wojskową odbywał w jednostkach Austro-Węgier. Niewykluczone, że w archiwum we Wiedniu do dzisiaj znajdują się dokumenty potwierdzające ten fakt. Poniżej zamieszczam zdjęcie datowane przez właściciela - Mirosława P. na 1910 rok.

Możliwe jednak też, że zdjęcie zostało wykonane w okresie poboru w 1914 roku. Większość osadników z Sienkiewicz pochodziło z Małopolski, a niejeden z nich rozpoczął służbę od wcielenia do armiii austro-węgierskiej. Wielu z nich było Hallerczykami i wstąpiło do nowoformującej się armii jeszcze we Francji.

             Żoną Jana została Maria Klof, która pochodziła z nieodległej (spod Sambora) wsi Wojutycze.
Jak większość osadników w lutym 1940 Nieczogłomski z całą rodziną został aresztowany i deportowany do Pieszczanki. Z uwagi na ciężką chorobę Jana, Nieczogłomscy nie wyjechali daleko od  miejsca zsyłki i pozostali do końca wojny w okolicy. Jan zmarł, a Maria z córka Marią i synem Zbigniewem powrócili w granice powojennej Polski w 1946 roku. Drugi z synów - Czesław powrócił z młodą żoną dopiero w 1956 roku po zakończeniu obowiązkowej służby wojskowej w Armiii Czerwonej. Zamieszkali razem w Gdańsku, a Zbigniew przeprowadził się do Szczecina.