Sierżant Piotr Adamczyk

Wspominałem niedawno o Rajczy w której leczono żołnierzy w II RP. Tam też dzięki wsparciu kolegów legionostów został skierowany na leczenie, na początku lat 30-stych, Osadnik Piotr Adamczyk, który do tego czasu był także sołtysem Sienkiewicz. Spośród chorób z okresu wojny polsko-bolszewickiej jedna okazała się szczególnie groźna. Na gruźlicę zmarła żona Pan Piotra. Staraniem osadników i kolegów z Legionów Pan Piotr został skierowany na leczenie. Niestety było za późno i 22 lipca 1934 Sierżan Piotr Adamczyk zmarł i został pochowany w kwaterze wojskowej na cmentarzu w Rajczy. Kwaterą opiekowli sie proboszczowie i miejscowi harcerze. Dzieci początkowo trafiły do sierocinca w Krzemieńcu, apotem do ochornki, a gospodarstwem zaopiekował się brat zmarłego. Potem dzieci, które tęskniły za Sienkiewiczami wróciły do wsi pod opiekę stryja.